Екипът на проекта включва учени от базовата организация ИИКТ – БАН, както и от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. В колектива участва и един студент от НБУ. Голяма част от тях имат опит в изследване на прилагането на ИКТ в образованието като участници в различни проекти в областта.

Доц. д-р Елена Паунова-Хубенова (ръководител)
Проф. д-р Боян Бончев
Доц. д-р Елисавета Тричкова-Кашъмова
Гл. ас. д-р Станислав Димитров
Гл. ас. д-р Явор Данков
Гл. ас. д-р Ава Чикуртева
Гл. ас. д-р Валентина Терзиева
Гл. ас. д-р Едита Джамбазова
Савина Славчева